Nuvarande styrelsemedlemmar

Styrelsen består sedan årsstämman i maj 2020 av följande personer (ansvarsområden inom parentes)

Lars Landelius, Port 12 (Ordförande) - 076 114 01 45
Björn Andreasson, Port 6 (Vice Ordförande, Fastighet)
Paul Guyard, Port 6 Nyckelansvarig, Gästrum/Föreningslokal, Medlemsansvarig) - 070 616 94 34
Oscar Rooth, Port 12 (Kassör)
Marie Bergman (Sekreterare)
Faruk Pita, Port 18 (Suppleant, Webbansvarig)
Javier Beltran Hernandez, Port 20 (Suppleant)

Mailadress till styrelsen är barisen1@gmail.com, klicka på respektive ansvarsområde för att komma i kontakt med en specifik person i styrelsen.

Senast uppdaterad: 2021-05-25