Nuvarande styrelsemedlemmar

Styrelsen består sedan årsstämman i maj 2022 av följande personer (ansvarsområden inom parentes)

Lars Landelius, Port 12 (Ordförande) - 0761140145
Björn Andreasson, Port 6 (Vice Ordförande, Fastighet)
Paul Guyard, Port 6 Nyckelansvarig, Gästrum/Föreningslokal, Medlemsansvarig) - 0706169434
Oscar Rooth, Port 12 (Kassör) - 0761013795
Marie Bergman (Sekreterare) - 0730378270
Thomas Carpstedt, Port 14 (Suppleant) - 0703997811

Mailadress till styrelsen är barisen1@gmail.com, klicka på respektive ansvarsområde för att komma i kontakt med en specifik person i styrelsen.

Senast uppdaterad: 2022-10-18