Välkomna på årsstämma

Årsstämma 2018

Varmt välkomna på årsstämma den 12/4 kl 19:00 i föreningslokalen på gaveln vid port 18. Nedan finns dokument som kommer att behandlas på stämman.

Årsredovisning:

Årsredovisning finns att hämta här

 

Nya stadgar:

Eftersom lagen för ekonomiska föreningar ändrats behöver vi uppdatera våra stadgar för att möta lagändringarna. Samtidigt har vi även skrivit om stadgarna för att göra de mer överskådliga och flyttat in gränsdragningslistan i stadgarna.
För att ändra stadgarna behöver vi rösta igenom dem på två stämmor där den första röstningen genomfördes på förra årets stämma där samtliga röstade för. De stora ändringarna rör kallelsen till stämman samt att föreningen har rätt att ta ut en avgift för informationsöverföring som är lika för alla lägenheter oavsett storlek. Föreningen har i de nya stadgarna även rätt att ta ut en extra avgift vid andrahandsuthyrning.

Här finns information om lagändringarna: Information om nya regler till Brf

Här finns de nya stadgarna att läsa: Stadgar Brf Barisen 1 170420

 

Motioner till stämman:

Inga motioner har inkommit.