Nya portar

Nya portar kommer att installeras under 2016, de kommer att gå i samma stil som de nuvarande portarna men bli säkrare och bättre isolerade.