Efter årsstämman och ett första konstituerande möte har vi nu en ny styrelse. Vi tackar Anette Karlsson och väkomnar Anton Hägglöf och Mia Elander till styrelsen. Anton kommer att ta över som kassör och Mia tar över nyckelansvaret samt bokningar av gästrum och föreningslokal.
Här hittar ni styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter https://www.barisen1.se/styrelsen/.

Kommentarer är stängda.