Efter årsstämman har några styrelsemedlemmar avgått och nya tillkommit. De som avgår är: Simon Edström, Johanna Krüger och Carl-Magnus Ek.
Tillträdande till styrelsen är Klas Karlsson, Hristo Penev och Anders Viklund. Johanna Krüger går in som suppleant. Anton Hägglöf och Mia Elander sitter kvar på ytterligare ett år.
Vilka roller som tilldelas vilken styrelseledamot får vi se efter styrelsens första konstituerande möte.

Kommentarer är stängda.