Det börjar dra ihop sig till årsstämma för föreningens medlemmar (19 maj 2020).

Vi tillsammans ansvarar för hur vår förening skall bedriva sin verksamhet.

Om du som medlem har ett förslag till förbättring och/eller förändring för verksamheten, lämna in en motion till stämman!

I motionen beskriver du vilken förändring du yrkar på samt motiverar varför.

För att enklast lämna in motionen, maila in den till barisen1@gmail.com

Sista inlämningsdag: söndagen den 19 april

MVH

STYRELSEN BRF BARISEN 1

Kommentarer är stängda.