Internet/Tv/Telefoni

Styrelsen har beslutat at säga upp ComHems abonnemang från och med 2018.
Vi undersöker möjligheten att skaffa gruppabonnemang för internet
via det fiber som vi alla har indraget i våra lägenheter.