Gränsdragningslista

Här kan du se vad som bostadsrättsinnehavare ansvarar för och vad föreningen ansvarar för.

Gränsdragningslista Barisen1