Ny styrelse

Vid årsstämman i maj valdes nya medlemmar till Barisen1:s styrelse. För en lista över vilka som ingår i styrelsen och vilka ansvarsområden respektive person har, se huvudsidan för styrelsen.

Välkomna på årsstämma

Välkomna på årsstämma i Brf Barisen1 den 12/4 kl 19:00 i föreningslokalen på gaveln av port 18. Officiell kallelse kommer i brevlådan. Mer information finns här: https://www.barisen1.se/stamma2018/ Hälsningar, Styrelsen