Gästrum
  • Berättigade att hyra övernattningsrummet är boende inom Brf Barisen 1.
  • Rummet kan hyras dels för den boende själv, dels för besökande till denne. Max tid för hyra av övernattningslägenheten är 1 vecka sammanhängande.
  • Kostnaden uppgår till 200 kr per dygn och läggs på kommande hyresavi för ansvarig hyrestagare.
  • Läs gärna igenom trivselreglerna för gästrummet innan användning.
Markera alla dagar du vill boka genom att markera dagarna i kalendern nedan, börja med incheckningsdagen och avsluta med utcheckningsdagen. Fyll sedan i formuläret nedan och tryck på skicka. Styrelsen behandlar din bokning och skickar en bekräftelse på bokningen till dig.

Tillhörande kök