Belysning på gården är upphandlat och vi avvaktar datum från entrepenören när man kan sätta igång arbetet.

Vi kommer sätta upp fem belysningsstolpar längs gångvägen samt belysning vid grillplatsen som lyser upp grenverket i buskarna runt omkring och reflekteras nedåt. Samtidigt kommer vi även passar på att byta ut befintliga utomhusarmaturer till LED-bylsning för att spara el och miljö framöver.

Det kommer att grävas ett dike till kabeln vilket kan medföra lite störningar under arbetet.

Kommentarer är stängda.