Ny styrelse

Vid årsstämman i maj valdes nya medlemmar till Barisen1:s styrelse. För en lista över vilka som ingår i styrelsen och vilka ansvarsområden respektive person har, se huvudsidan för styrelsen.